Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Het werkgebied van Recreatieschap Stichtse Groenlanden is landschappelijk gevarieerd: van uitgestrekte plassen tot veenweidegebieden in het westelijke deel van de provincie. En van het weidegebied ten noorden van de stad Utrecht tot de uiterwaarden van de Lek. Wandelen, fietsen, vissen en watersporten als zwemmen en kanoën zijn populaire activiteiten van recreanten in de gebieden van Stichtse Groenlanden.

Werk in uitvoering

Staatsbosbeheer beheert de terreinen van het recreatieschap. En samen met provincie, gemeenten, waterschap en andere partners werken we aan de inrichting van recreatiegebieden waar ruimte is voor en mens en natuur.  

Evenementen

Stichtse Groenlanden stelt een aantal locaties beschikbaar voor commerciële,  maatschappelijke of culturele evenementen. Van grootschalige dance festivals tot braderieën tot kleinere familiefeesten of activiteiten van scholen. Neem bijtijds contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Ondernemers gezocht

Ook bieden we mogelijkheden om recreatief te ondernemen in het buitengebied. We staan open voor creatieve ideeën van ondernemers die mogelijkheden zien in onze terreinen. 

Cookie settings